UTEMILJÖ

Vi har kunskap och redskap för att hjälpa er med; Gräsklippning, Häckklippning, Plantering, Rabattskötsel, Beskärning, Sopning av utemiljö, Högtryckstvätt m.fl. tjänster.

FASTIGHETSDRIFT

Behöver ni hjälp med komplett drift eller bara delar? Året om eller bara delar av året? Vi erbjuder; Tillsyn, Underhåll, Utemiljö, Innemiljö, Lokalvård, Fastighetsjour, Fastighetstekniker m.fl. tjänster.

HALKBEKÄMPNING

Behöver ni hjälp med Halk och Snöbekämpning? Vi erbjuder små maskiner för både plogning och halkbekämpning. Vi har också redskap för halkbekämpning som utförs med mänsklig kraft samt handskottning.

Låter det som den gröna familjen är en partner för er? #TELGABFAMILJEN